Generalforsamling i GU72
Der afholdes generalforsamling i GU72
Tirsdag den 1. juni kl. 20. i cafeteriet i Espe Hallen
Skovvej 15, 5750 Ringe.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vel mødt!
Bestyrelsen

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.​

Pga. Corona skal der bæres mundbind indtil man sidder ned.
Der skal fremvises Coronapas ved indgangen.
 
Sæsonen 21/22
starter op i 36
vi ses.
 
Vi må desværre konstatere, at det ikke blev muligt at genoptage gymnastiksæsonen 2020/2021 som håbet. Vi vil derfor gerne takke af for denne sæson.
Vi glæder os til at se jer igen i starten af september til sæson 2021/2022, sæsonen hvor GU72 ligeledes har 50-års jubilæum.
Vi gør opmærksom på, at generalforsamlingen i GU72 bliver afholdt, så snart det er muligt at forsamles. Vi vil melde ud, når vi kender datoen for generalforsamlingen. Vi håber at se såvel nye som gamle ansigter. Skulle man have lyst, er der ledige pladser i bestyrelsen.
Der er sendt mail ud til alle instruktører og gymnaster.
Med ønsket om en god sommer.
Bestyrelsen


Køb foreningstøj.
Nu kan man købe GU72 foreningstøj

Tryk her for at komme til webshoppen
 

Passivt medlemsskab
 
Der er mulighed for at tegne et Passivt medlemsskab i foreningen GU72. Passivt medlemsskab er for dem som gerne vil være en del af foreningen uden at være aktiv på et hold. Man vil som passivt medlem modtage information fra foreningen om kommende arrangementer og forenings arbejde. Man kan tilmelde sig under holdoversigt "passivt medlemsskab" pris 100 kr. pr. sæson...... Vi glæder os til at se jer i foreningen.🙂


Gå ind på vores facebook side og synes godt om siden.
 
 
 

 Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972