Referat fra generalforsamling i GU72 den 21. april 2016

 

Valg af dirigent.

Niels Jørgen Ellegaard blev valgt.

 

Valg af referent.

Signe Banke blev valgt.

 

Valg af stemmetællere.

Helle Bottos og Lars Baadegaard blev valgt.

 

Bestyrelsens beretning ved formand Majken Baadegaard.

Vi startede sæsonen i uge 36 med 9 hold, idet turbodrenge og saltopiger var slået sammen.

Motionsdamer stoppede til efterårsferien pga. den manglende tilslutning

Mixholdet har trænet i hallen. De startede uden træner, men Merete Aamand trådte til.

Vi har et medlemstal på 191 og det er desværre en nedgang.

Der har været træninger på Bernstoffsminde efterskole - lidt færre end tidligere, men vi har valgt at bibeholde dem.

I efteråret var der en træningsaften på Hjemly. Der var mange hjælpeinstruktører med.

I januar var der "Hop & svøm" på Berns fra 19-23. Der var ca. 45 børn med. Nogle forældre mener, at det er for sent. Man kan tage tidligere hjem. Vi har springcenter og svømmehal. Vi var heldige at få sponsoreret frugt fra en forældre.

I februar var der "Kun for mænd" med 179 mænd.

2. april var der opvisning. Forældre/barn valgte ikke at deltage. Vi håber, at de vil være med næste år. Ringe var med som gæstehold. Der var 250 betalende. Det er ca. Som det plejer. Den fælles afslutning gør at flere bliver lidt længere.

Vi har ikke hørt ret meget om det store halprojekt. Majken Baadegaard og Klaus Strandhauge var til møde i går.

Vi forsøgte at søge penge til de nyindkøbte redskaber. Det gav desværre ikke noget.

Heartland skulle gerne give lidt indtægter til foreningen.

Vi tjener lidt på status i Rema1000 og på gartneriarbejde.

Vi havde ingen på kursus i år.

Vi har nu kun én type foreningstrøjer. Det er den sorte med striberne på ærmerne.

Til næste sommer er der landsstævne. Mixholdet fortsætter med træning over i et landsstævnehold.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Ane-Birgitte Villadsen gennemgik regnskabet. Der var herefter åbent for spørgsmål.

 

Indkomne spørgsmål.

Der var ikke modtaget nogle spørgsmål

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse på valg - Majken Baadegaard - ønsker ikke genvalg

Bestyrelse på valg - Signe Banke - ønsker ikke genvalg.

Majken havde modtaget skriftlig ansøgninger fra Anja Halmark og Camilla Jorck-Jorskston. Der var ikke andre der ønskede valg. Anja og Camilla blev valgt.

Suppleant på valg -Anne Mette Michelsen - ønsker ikke genvalg

Suppleant på valg - Laila Jørgensen - ønsker ikke genvalg

Marianne Jørgensen og Signe Banke blev valgt som suppleanter

 

Valg af revisor og suppleant

Linda Hedemann blev genvalgt som revisor. Niels Jørgen Ellegaard blev genvalgt som suppleant.

 

Evt.

Der blev uddelt gaver til de udgående bestyrelsesmedlemmer.

Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972