Generalforsamling i GU72 den 20/4 2017

 
 1. Valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   
  Bestyrelse – på valg: Ane-Birgitte Villadsen – modtager genvalg
  Bestyrelse – på valg: Klaus Strandhauge – modtager genvalg
  Bestyrelse – på valg: Signe Banke – modtager genvalg
   
  Suppleant – på valg: Marianne Jørgensen – modtager genvalg
   
 8. Valg af revisor og suppleant
   
  Revisor – på valg: Torben Bentsen – modtager genvalg
  Suppleant – på valg: Niels Jørgen Ellegaard modtager genvalg
 9. Eventuelt
 
1: Niels Jørgen Ellegaard blev valgt som dirigent
2: Signe Banke blev valgt for referent
3: Jens-Robert Villadsen og Lars Baadsgaard blev valgt som stemmetællere
4: Bestyrelsens beretning ved formand Klaus Strandhauge.
I 2017 har foreningen 45 års jubilæum. Vi havde i 2016 frivilligt arbejde ved Heartland og vi havde 45 frivillige. Sæsonen startede i uge 36 med 9 hold og mixholdet i hallen. Der er lavet en aftale med hallen om 3. halvleg for mixholdet og motionsherrerne. De to hold skal også med til landsstævne  til sommer.
Foreningen har ca. 200 medlemmer.
Der har været arrangeret en aften på Hjemly, hop&svøm med nye tider. Der deltog 46 børn og 30 voksne.
Kun for mænd var igen en succes med sædvanligt antal deltagere.
Lokalopvisning med 67 tilmeldte til efterfølgende fællesspisning.
Status i Rema 1000 om et par uger.
Der har været en inspirationsaften for trænerne med besøg af Bjarne fra DGI. Det resulterede i 8 instruktører på kursus. 4 deltog desuden i inspirationskursus. Her var oplevelsen blandet.
Vi skal igen i år være med til Heartland. Det tegner til at vi får det nødvendige frivillige.
 
5: Ane-Birgitte gennemgik regnskabet. Efter få spørgsmål, blev regnskabet godkendt.
 
6: Der var ingen indkomne forslag
 
7: Ane-Birgitte, Klaus og Signe blev genvalgt til bestyrelsen.
Marianne blev genvalgt som suppleant.
Mads Kristian Bebe blev valgt som 2. suppleant.
 
8: Torben og Niels blev genvalgt som revisor og suppleant.
 
9:
Der blev spurgt til det manglende klubhus og hvilke muligheder der er for at løse manglen på dette. Der er kontakt til kommunen med henblik på en løsning. Bestyrelsen arbejder videre med en løsning.
 
Klaus og Anja har haft møde med skolen og det er aftalt, at skolen skal være med til at betalte for slidtagen på redskaberne. Der er møde i næste uge, hvor der  skal tages stilling til om der skal ske vedligeholdelse i den kommende sæson.
 
Der var et ønske om, at der bliver repareret på den konstruktion til madrasserne på skolen. Der skal desuden en ny snor rundt om måtterne.
 
Mødet slut.
 
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972