Generalforsamling i GU72 2022
 
 
onsdag d. 20 april i Espe forsamlingshus

Valg af dirigent; Niels Jørgen Ellegaard, herunder gennemgang af vedtægter og fastslåelse af generalforsamlingen lovligt kan gennemføres. 

Valg af referent; Niels Juhler Gredal

Valg stemmetæller; Jens Robert Villadsen
  
Bestyrelsen årsberetning:
Formand Jacob Pedersen aflagde bestyrelsen beretning. Vi Mødtes til opstartsmøde med instruktør og hjælpeinstruktør 24 August på espe skole, så instruktør og hjælpeinstruktør kunne planlægge hvad der skulle forgå på de enkelte hold. Der var også god tilmelding til kurser.
Vi Startede sæsonen op som vi plejer i uge 36, med 8 hold. Der har været en nogenlunde tilmelding på børneholdene, teen-mix har været udfordret med lav tilmelding, som skyldtes fodbold først, stopper op til efterårsferien.
D. 26. september holdt vi hyggedag for vores instruktør og hjælpeinstruktør i Stenstrup Gorilla park. Det blev til en rigtig hyggelig dag.
Der er blevet lavet foreningsarbejde i Rema 1000 for at tjene lidt penge til foreningen da vi ikke har haft megen mulighed de sidste par år pga. Corona.
D.8. december afholdte vi juleafslutning og julehygge med vores instruktør og hjælpeinstruktør på Espe skole, hvor vi havde arrangeret et førstehjælpskursus,
Hop og svøm blev aflyst pga. Corona og det samme gjaldt også ”Kun for mænd”
vi afholdte D 27 februar i stedet Hop Hyg og Spring på Bernstofminde efterskole som var god besøgt som skabte stor glæde hos vores medlemmer.
Vi har som noget nyt haft en instruktør på kursus i yoga, som har haft nogle prøvetimer på Espe skole, som vil være at finde som et nyt hold næste sæson.
D. 2 april afholdte vi vores 50 års forårs opvisning hvor vi pga. vores 50-års jubilæum havde bestil en tryllekunstner som lidt ekstra underholdning som skabte store glæder for børnene. Der var et stort fremmøde af betalende gæster. Der blev delt gaver ud til vores instruktør og hjælpeinstruktør.
Om aftenen afholdt vi en 50 års jubilæumsfest med 75 gæster, der var mange med som har været med i gymnastikforeningen siden den opstod.
D 19 april havde vi inviteret vores instruktør og hjælpeinstruktør til Ollerup højskole hvor vi skulle se verdensholdet og høre et foredrag om deres tur rundt i verden. Det var en del af gaven som de havde fået for deres flotte indsats i sæsonen 21/22.

Beretning blev godkendt. 

Ane-Birgitte Villadsen fremlagde regnskabet for 2021 og dette blev godkendt. alle var godt tilfredse med resultatet i og med der har været begrænset mulighed for at afholde arrangementer. 

Der var ingen indkomne forslag.


Jacob Pedersen og Torben Mygind blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Lund blev valgt som 1. suppleant. 2. Suppleanten blev ikke valgt, men der var enighed om at bestyrelsen fik mandat til at finde en. 

Anne Mette Michelsen blev valgt som revisor og Niels Jørgen Ellegaard blev valgt som revisorsuppleant. 
Eventuelt:

En stor tak skal lyder til Ane-Birgitte Villadsen for alt det hun har gjort for foreningen gennem tiden og en helt særlig tak for hende indsats ved GU72 50 års jubilæumsfest.
Yoga er startet op onsdag fra 19:15 til 20:30 og kører indtil sommerferien, vi håber på stor tilslutning i næste sæson.
Der var et stort ønske om at skabe en stor fællesskabsføles under heartland for de frivillige, det er vigtig at man føler man gør det for GU72.   
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972