Referat v Generalforsamlingen 19 april 2018
                                                                                                                                
Dato:             19. april 2018 kl. 19.30
Sted:             Espe forsamlingshus
Deltagere ved mødet
                      GU72, bestyrelse
                      Medlemmer af GU gymnastikforening
Referent        Marianne
 
Dagsorden:
 1. valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Valg af stemmetæller
 4. Bestyrelses beretning
 5. fremlæggelse af revideret regnskab og til godkendelse
 6. indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. valg af revisor og suppleanter
 9. eventuelt.
 
 1. Valg af dirigent
Niels Jørgen
 
 1. Valg af referent
Marianne
 1. Valg af stemmetællere
Jens Robert og Pia S.
 
 1. Bestyrelses beretning
Bestyrelsens beretning v. Klaus Strandhauge
Beretningen er taget ud fra sæson og seneste regnskabsår
Efter sæson 16/17 var foreningen på Heartland med 69 frivillige.
Mixholdet og motionsherreholdet var repræsenteret ved årets landsstævne i Ålborg.
Sæson 17/18,  sæson startede i uge 36 med 8 hold.  Vores sæson har været god med stor tilslutning til holdene, springmix har fordoblet sit hold, så der har været en udfordring med hensyn til at kunne være i gymnastiksalen.
Foreningen har i denne sæson haft 206 medlemmer.
Foreningen var med til Idrætsaften på Hjemly, som i denne sæson lå lidt før en den plejede og dette har måske givet flere medlemmer til foreningen.
Januar var der Hop og svøm på Berns. God tilslutning for voksne og børn.
Kun for mænd (æggekage aften) med 142 tilmeldte.
Lokal opvisning d. 18. marts med 245 betalende gæster.
Efter lokalopvisning var foreningen vært ved fællesspisning i Espe forsamlingshus med 79 tilmeldte.
Foreningsarbejde Status i Rema 1000 forår og efterår.
Der er 8 trænere/hjælpetrænere som har været på kursus.
Foreningen er med ved Heartland i 2018.
Spørgsmål til formands beretning
Der blev spurgt til Heartlands konstellation og GU som forening.
Lige pt. Er det Klaus S. som står for Heartland, og GU står på som afregningsforening.
Det vil sige at foreningen både står for ris og ros.
Beretning godkendt
 1. fremlæggelse af revideret regnskab og til godkendelse
Det reviderede regnskab fremlagt af kassere Ane-Birgitte
Følgende spørgsmål til regnskabet:
Stor udgiftspost for kursusafvikling? (kr. 19714) foreningen har ansøgt uddannelsespulje, og fået 7500 kr. retur.
Kun for mænd har indtjening på kr. 20000 og et overskud pr. kr. 7000.
Mange penge at ligge inde med kr. 18379 i kassebeholdning, dette er kasserer opmærksom på og de er efterfølgende kommet i banken.
Er der nogle planer for indtægten/overskuddet?? -der er jo en fin bundlinje.
 • Foreningen vil gerne have mulighed for at holde kontingentet nede.
 • Penge til lidt sjovt for instruktører mm.
Er der mulighed for at skifte opvisningstøjet ud??
 • Dette vil vi da kigge på i foreningen.
Giver gymnastikopvisningen overskud??
 • Gymnastik opvisningen giver ikke overskud, da foreningen har valgt at afholde fællesspisning, og at maden gives til div. Frivillige i foreningen.
God ide og stemning at flytte fællesspingen til forsamlingshuset, der skal bare noget bedre info ud. Ikke kun pr. mail.
 
 1. indkomne forslag
ingen indkomne forslag.
 
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg Anja, som ikke ønsker genvalg
På valg.  Marianne – Genvalgt
Forslag til bestyrelsespost, Torben Myging.  Der var ikke flere indkomne forslag
Torben Myging – valgt.
 
 1. supl.  Inge Mads Bebe-  Genvalgt
 2. supl.  Laila Jørgensen
suppleanter er valgt for et år af gangen.
 
 1. valg af revisor og suppleanter
Revisor Linda Hedemann – modtaget genvalg
Revisor suppleant.  Niels Jørgen Ellegaard – modtaget genvalg.
 
 1. eventuelt.
Skipper mangler meget et klubhus.
Bestyrelsen har gennem de sidste par år, brugt tid med skolen og ikke mindst kommune for at finde et alternativ. Men umiddelbart er der ingen tilbud.
Foreningen foreslå at lave et klubhus udvalg, som kan have tanker og undersøge muligheder for evt. kommende klubhus.
Der har været forespurgt på rum i Hallen, men det var uopvarmet og ikke holdbart i længden.
Klubhus i gammel skurvogn, dette kunne også være en mulighed
Et Klubhus udvalg skal godkendes på generalforsamlingen, da der også skal sættes tal på evt. budget.
     
        Heartland:
        Der ligges op til at der bliver lavet et udvalg til Heartland, da det pt. Kun er Klaus som kender     
        alt omkring info og hvad Heartland kræver af GU.
 
Der er også enighed om at dette er sårbart, da kun Klaus kender til opgaven.
 
Lars Bådegaard, fortæller at til sidst møde på Heartland fik andre foreninger en frivillighedskoordinator.
 
Gu har lavet af tale med Rudme Friskole og Ringe gymnastikforening, de får noget til deres egen forening for arbejdet.  Men de arbejder for GU.
 
Stor ros til foreningen, af fællesspisningen var flyttet til forsamlingshuset, da gerne dagen mere festlig og hyggelig
 
Godt ledermøde, da vi havde sammensat ledermøde med skydning.

det er en super god ide, men at være obs på at gøre noget for lederne.
 
Hvis nogle af børneholdene igen til næste sæson bliver store, vil man evt. prøve at flytte nogle af trækningerne til Ringe (Tingagerskolen)
 
Spingpiger bliver i 2018/2019 til mixhold, da vi gerne vil holde på nogle af foreningens drenge
 
 
 
 
KONSTITUERING  19. APRIL 2018
 
 
Formand.                            Klaus Strandhauge
Næst formand                    Torben Myging
Kassere                               Ane-Birgitte Villadsen
Sekretær                             Signe Banke
Pr-                                       Marianne Jørgensen
 
Næste møde d. 1 maj 2018 v. Mads Holmevej  kl. 19,00
 
Signe giver Laila besked
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972